Lebensmittel Aktionen & Angebote bei Penny Neutorstraße Neutorstraße 63, 5020 Salzburg